Rode, Helge Uddrag fra Det Sjælelige Gennembrud

Ja Lykkeper! Andersen Nexø har tilegnet sin Bog til Henrik Pontoppidan, Lykkepers Forfatter. Og ikke alene Værkernes Størrelse, deres Betydning og deres om hinanden mindende Titler opfordrer til Sammenligning — deres dybe Forskellighed gør det endnu mere! De er forskellige i deres inderste Marv, for Lykkeper er en Tragedie og Pelle Erobreren er trods alle Kampe en Idyl. De to Bøger burde vist have byttet Navne. „Erobreren“, det smager ialtfald mere af Tragediens Sankt Helena end af Idyl, og Pontoppidans Lykkeper, som har en saa mægtig Erobrertrang, „dør ensom paa Sankt Helena“.