Rode, Helge Uddrag fra Pladsen med de grønne Trær

Men denne Drøm er dømt til at svinde bort. For hvad har han at forkynde? Han er paa egen Haand, ad en hemmelig Vej, kommen til at tro det samme, som Jesus troede, at „Bladet“s Liv er „Stammen“s Liv. — En skønne Dag vil han begynde at undersøge sine egne Fordomme.