Rode, Helge Uddrag fra Regenerationen i vort Aandsliv

Hvad enten man da ser Gennembrudet som noget sundt eller som noget helt eller delvis sygt, holder Betegnelsen Stik. Nationalt og religiøst har dansk Aand søgt at erstatte det tilgrundegaaede Stof. Det er en organisk Proces, vi har oplevet. Af Urosymptomer, som tyder paa at Sygdom var tilstede, har der været nok lige fra Drachmanns og Gjellerups Dage indtil Bordbenene tog Affaire og Pessimister vil maaske se det hele Forløb som en Feber, der trods Organismens Modstand maa ende med Afkræftelse.