Rode, Helge Uddrag fra Regenerationen i vort Aandsliv

Henrik Ibsen! Hvor har han ikke næret vor Fantasi i Ungdommens Aar og hvor har vor Fantasi ikke næret ham i hans Alderdom. Han var stor og han voksede i Menneskenes Tanker. Hvad han havde givet, fik han igen med Rente.