Rode, Helge Uddrag fra Regenerationen i vort Aandsliv

Hemmeligheden ved hans Skæbne var den, at 42 han tilfredsstillede sin Tids aller skjulteste Trang, nemlig dens Trang til Hemmelighed. — Alt skulde jo egentlig være klart og aabent i de Tider, men der sad Henrik Ibsen, Gud være lovet, og var en lukket Gaade. Det var i Folkemødernes store Dage, men der sad Henrik Ibsen fjernt borte i mægtig Ensomhed! Man indførte Demokratiet men svælgede i Henrik Ibsens Fornemhed.