Rode, Helge Uddrag fra Regenerationen i vort Aandsliv

Der var en skjult Trang til Mystik som maatte tilfredsstilles! Gud og Fanden havde man imidlertid afskaffet og saa blev Henrik Ibsen den lykkelige Arvtager efter dem begge i Menneskehedens Gunst. Han forkastede endogsaa selvegen i et desperat Anfald af Realisme det „dæmoniske" men han vedblev at være dæmonisk selv.