Rode, Helge Uddrag fra Regenerationen i vort Aandsliv