Rode, Helge Uddrag fra Regenerationen i vort Aandsliv

Da en norsk Digter for nogle Aar siden formentes 122 at have krænket Bjørnson eller hans Familie, blev en dansk Digter (som selv havde forgrebet sig haardeligt paa Henrik Ibsen) ubeskrivelig vred. Georg Brandes mødte dengang paa Arenaen og talte den danske Digter til rette, han fandt ingen Grund til Alarm.