Rode, Helge Uddrag fra Min Moder

Der stod din Faders Lænestol
og sagde, hvem den var,
en gammel, slidt og prøvet Stol,
15 men et Erindringskar,
som huskede, hvad Stolthed er
og bar paa sine Ar.