Rode, Helge Uddrag fra Den Stille Have (digtet)

En Gaade, som Roserne kvalte.
— Her vandred Kvinder alene
i Venskab med Blomster og talte
kun ordløst med dødstille Stene.