Rode, Helge Uddrag fra Den Stille Have (digtet)

Men Biernes dagligdags Maade,
paa Farten til Rosernes Kule
var sær og forraadte den Gaade,
som alle kun søgte at skjule.