Rode, Helge Uddrag fra Den Stille Have (digtet)

I Marmor stod Navne indprentet
for varigt at binde et Rygte;
men Navnet var hjemløst og vented,
at Stenene selv vilde flygte.