Rode, Helge Uddrag fra Den Stille Have (digtet)

Et Ildpust slaar Hjertet imøde
en Storm fra de dødstille Grave,
det mægtige Liv hos de Døde
i Erindringens brændende Have.