Rode, Helge Uddrag fra Vaarens Heliigdom

Lyngblomst paa fattig Jord! — Hør Lærken lokker
med helligt Budskab. Vend dig nu mod Syd,
Ring nu med Millioner røde Klokker.
Ring om din ædle Armods rige Fryd.