Rode, Helge Uddrag fra Graven

Hvem tramper deroppe og strider og slider?
Hvad er det, som støder mod Gravens Sider
og slingrer og borer sig Vej,
saa Smaasten rasler og Jorden skrider
som dengang de sænkede mig.”
„Det er mig du, som bliver begravet omsider”.
„Aa, Herre min Gud, er det dig!