Rode, Helge Uddrag fra Træet

Begrav dem kun i Dyngevis,
saa gaar det i en Fart,
en enkelt Grav til tusind Mand
er tusind Skuffer spart,
et enligt Kors er nok til dem,
de var af samme Art.