Rode, Helge Uddrag fra Træet

I alle Krigens Lande,
de store og de smaa,
hvad Flag de nu end flokkes om,