Rode, Helge Uddrag fra Træet

hvad Sprog de tænker paa,
er Korsets Tegn et Billedsprog,
som alle kan forstaa.