Rode, Helge Uddrag fra Sol og Maane

Og den klagede til Solen,
skønt dens Bøn dog var opfyldt:
Sig, hvad har du gjort ved Kjolen,
den er højest sølvforgyldt!