Rode, Helge Uddrag fra Skitse

JEG har seet noget Nyt denne Aften i Skelskør.
Højt paa Himlens Blaa stod Maanen bagved rosenrøde Slør,
den beskedne, hvide Sommermaane,
som fik Solens Aftenslør at laane.