Rode, Helge Uddrag fra Ved Chr. Zahrtmanns Død

AK, Fuglebakkens Blomsterpragt
— nu gik din glade Herre bort,
mens røde Roser staar paa Vagt
om det forladte Fort.