Rode, Helge Uddrag fra Ved Chr. Zahrtmanns Død

Værn var der i den hvide Mur
mod koldt og ondt, mod Svamp og Mug,
men aabent var den Gamles Bur,
som Blomst, for Sol og Dug.