Rode, Helge Uddrag fra Ved Chr. Zahrtmanns Død

Den dybblaa Dør stod vidt paa Gab
til Fest og venlig Sammenkomst.
Der sad den Gamle med sin Stab,
som i en Kæmpeblomst.