Rode, Helge Uddrag fra Ved Chr. Zahrtmanns Død

Han sad helt bred og mindetung,
som den der snart har set alt,
men vennesæl og hjerteung,
saa snart der blot blev kaldt.