Rode, Helge Uddrag fra Ved Chr. Zahrtmanns Død

Da Stunden kom: Du skal afsted
til Mørke, Smerte, Nat og Død —
han tog vel Farvespillet med
og Sindets dybe Glød.