Rode, Helge Uddrag fra Ved Chr. Zahrtmanns Død

For sidste Gang paa Livets Strand!
Sæt Sejl, læg fra, glid hastigt bort,
styr frem mod Horisontens Rand!
Ret frem er Vejen kort!