Rode, Helge Uddrag fra Ved Chr. Zahrtmanns Død

Paa Stranden laa det gyldne Rav
og Sneglehus og Perlemor.
Derude gik det store Hav
hvor Lysets Blomster gror.