Rode, Helge Uddrag fra Ved Chr. Zahrtmanns Død

Glid bort — svind hen i Solgangsskær
i fjerne Stjerners Straalespil,
alt det vi ej kan gribe her,
men som jo dog er til.