Rode, Helge Uddrag fra Ved Erik Vullums Død

Din Vilje til at fremme
og gøre Gavn og lære
skal ikke blive hjemme,
men løfte med og bære.