Rode, Helge Uddrag fra Norden

Der er Rum for vore Drømme,
vi blev fødte for at føde.
Vore Fædres spildte Frøkorn
bliver vore Sønners Grøde.