Rode, Helge Uddrag fra Tidselhøsten

Nag og Nid er vel ved Magt,
har Kraft til Overflod.
Venskab har en vissen Haand,
og en forstuvet Fod.