Rode, Helge Uddrag fra Tidselhøsten

Bulmeurt og Svinemælk
de blomstrer bredt og vidt,
Liljens høje Stilk er brudt
og Rosen ormebidt.