Rode, Helge Uddrag fra Aften paa Landet

En Lampes stille Flamme,
en Stjernes Glimt og Gys,
faar Mørket til at skælve.
— Her er jeg i mit Lys.