Rode, Helge Uddrag fra Aften paa Landet

I Rummets vilde Dybder,
hvorfra mit Hjerte kom,
staar Tankens stille Kerte.
— Her er min Helligdom.