Rode, Helge Uddrag fra Panser

VED Kveld var Sjælen sygnende og vild af sine Saar,
men vaagnede ved Morgen og var bovnende haard.