Rode, Helge Uddrag fra Aand

SKAL Aand en Gang med sprængte Baand
naa frem til Aanders Flok.
Jeg ved ej Svar. Mit Liv var Aand.
Lad det da være nok.
Kun lidt jeg ved, kun et jeg ved
om Tidens Tryllespil.
Mit Liv var fuldt af Evighed,
saa ske det som Du vil.