Rode, Helge Uddrag fra Det dybe Smil

Men Livet ler af Døden.
Det trænger ingen Hvil.
Og Døden ler af Livet.
Det er det dybe Smil.