Rode, Helge Uddrag fra Kløver

Den tjener Hverdagens Nytteaag
og taler dog Sommerens søde Sprog.