Rode, Helge Uddrag fra De gamles Varmestuer

Alligevel — de unge
har ment, at forholdsvis
med lidt fra mange Punge
man køber Paradis.
— Forstaar sig forholdsvis!
Med lidt fra mange Punge
man køber Paradis
til under Indkøbspris.
47 De kan vist roligt samle!
Det gaar naturligvis.
— vi kender Livets Pris.
Lidt Varme til de Gamle!
Lidt Lys og en Avis!