Rode, Helge Uddrag fra Holger Drachmanns Urne

Vil Bølgen søge min sidste Havn.
Lad den faa Lov.
Jeg kaldte paa den med Brodernavn
imens du sov.