Rode, Helge Uddrag fra Holger Drachmanns Urne

Jeg sendte Bud med den vaade Vind,
som græd og lo.
Du husker ikke vort Brodersind.
Den svared jo.