Rode, Helge Uddrag fra Holger Drachmanns Urne

Den gav mig Svar med sin dybe Røst,
at vi var to
som længtes ind mod hinandens Bryst.
Lad os i Ro.