Rode, Helge Uddrag fra Holger Drachmanns Urne

Lad Havet vokse. Lad Vande gro
og bryde frem.
Lad Bølgen bygge den sidste Bro,
saa gaar jeg hjem.