Rode, Helge Uddrag fra Holger Drachmanns Urne

Den Haand, som binder er haard og trang.
Den gør Fortræd,
for Livets skærende Skratteklang
er altid med.