Rode, Helge Uddrag fra Ved Stranden

Men alle de smaa Bølger,
som sagtelig maa vandre,
de hvisker om de døde,
som venter paa os andre.