Rode, Helge Uddrag fra Det nye Foraar

For nu har Du været saa længe træt,
en Vinterdag lang uden Skønheds Ret.
Jeg kommer med nye Sange,
Du skal ikke blive bange.