Rode, Helge Uddrag fra Det nye Foraar

Paa Frydens Bund sitrer Smertens Lyd,
paa Smertens Bund ligger gemt en Fryd.
Jeg kommer med Elskov og Tanker.
Oh, Foraar! Hvor Hjertet dog banker.