Rode, Helge Uddrag fra Purpur

Det er Purpur — løndomsfuldt Purpur,
en mørk og dejlig Glød,
der brændte og brød sig igennem,
dybt fra mit Væsens Skød.