Rode, Helge Uddrag fra Sandhed og Skønhed

Dumheden har vel
den sikreste Pil.
Er kun en Støvhob,
skænk den et Smil!