Rode, Helge Uddrag fra Svømmeren

Se, dens rige Guld forgylder
skinnende de lyse Lemmer,
mens de solblaa Bølgers Mylder,
skyller over mig og fylder
Sindet med saa muntre Stemmer.